Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!

Aktuality

Využívání vlastní elektřiny

13.11.2023

Firma Strojírny Olšovec již v roce 2010 investovala a vybudovala na střechách výrobních hal FVE o výkonu 90 kW, která s výhodou zeleného bonusu pokrývala velkou část spotřebované el. energie.
Na základě této realizované FVE jsme nyní zareagovali na státní podporu vyhlášenou pro budování těchto zdrojů a s využitím dotačního titulu NPO - Čistší zdroje energie, kdy hlavním cílem této výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR, jsme v letošním roce realizovali výstavbu nové FVE o výkonu 50 kW. Dodávka této FVE představovala 100 ks panelů.
Současně tím plníme i plán naší firmy snižovat uhlíkovou stopu, kdy při výrobě jedné mWh el. energie získané z fosilních paliv se uvolní 430 kg CO2 a při výrobě el. energie z FVE se uvolní pouze 50 kg CO2, což je osminásobné snížení. Jednoduchým výpočtem při hodnotách spotřebované el. energie ročně cca 635 mWh a při výrobě el.energie s využitím FVE 130 mWh, kterou spotřebujeme, pak můžeme konstatovat, že se nám daří snižovat ročně uhlíkovou stopu o cca 20%.
Ve výhledu pak máme v plánu postupovat podobným způsobem dále a docílit konečného stavu, který by znamenal, že naše firma si vlastními fotovoltaickými zdroji vyrobí cca 50 % el. energie, kterou spotřebovává v současné době pro svoji výrobu.

PDF

Další aktuality

Využívání vlastní elektřiny

Využívání vlastní elektřiny

Firma Strojírny Olšovec již v roce 2010 investovala a vybudovala na střechách výrobních hal FVE o výkonu 90 kW, která s výhodou zeleného bonusu pok…

64. Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

64. Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

Dovolujeme si pozvat obchodní partnery na nadcházející MSV v Brně, který se koná 10. - 13.10.2023 na brněnském výstavišti. Pohostíme Vás bohatým…

63. Mezinárodní strojírenský veletrh 2022

63. Mezinárodní strojírenský veletrh 2022

Jako každý rok si Vás, naše obchodní partnery dovolujeme pozvat na nadcházející MSV v Brně, který se koná 4.-7. 10. 2022. Najdete nás na našem tr…

61. Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

61. Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Dovolujeme si pozvat obchodní partnery na nadcházející MSV v Brně, který se koná 7. - 11. 10. 2019. Najdete nás jako obvykle na volné ploše před pa…

60. Mezinárodní strojírenský veletrh 2018

60. Mezinárodní strojírenský veletrh 2018

Jako každý rok si Vás, naše obchodní partnery, dovolujeme pozvat na nadcházející MSV v Brně, který se koná 1. - 5. 10. 2018. Najdete nás na našem…

Zařízení pro dezintegraci zpevněných kompozitních odpadů

Zařízení pro dezintegraci zpevněných kompozitních odpadů

Hlavním cílem projektu je reagovat na poptávku po efektivním technologickém zařízení, umožňující úpravy těžko rozložitelných zpevněných odp…

59. Mezinárodní strojírenský veletrh 2017

59. Mezinárodní strojírenský veletrh 2017

Jako každý rok si Vás, naše obchodní partnery dovolujeme pozvat na nadcházející MSV v Brně, který se koná 9.-13.10.2017. Najdete nás na našem t…

ACCUWAY UM-210

ACCUWAY UM-210

Jsme rádi, že Vám můžeme představit zcela nové pracoviště s nově pořízeným CNC vertikálním frézovací centrem ACCUWAY UM-210. Toto frézovac…

Mezinárodní strojírenský veletrh

Mezinárodní strojírenský veletrh

Dovolujeme si pozvat obchodní partnery na nadcházející MSV v Brně, který se koná 3.– 7.10.2016, kde opět tradičně budeme grilovat sele. Nově máme…

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v naší firmě STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o., který se koná dne 30.7.2016 od 8:00 do 13:00. De…

Nové webové stránky

Nové webové stránky

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách, které nahrazují původní stránky z roku 2010. Věříme, že Vám tyto naše nové stránky nabíd…

Mechanické odstraňování zbytkového napětí – vibrováním

Mechanické odstraňování zbytkového napětí – vibrováním

Dovolujeme si Vám oznámit rozšíření našich technologických možností o mechanické odstraňování zbytkového napětí mechanickým způsobem tzv. vi…

CNC soustružnické centrum SAMSUNG PL45LY

CNC soustružnické centrum SAMSUNG PL45LY

V létě 2015 jsme zprovoznili další pracovistě s nově pořízeným strojem představujícím CNC soustružnické centrum s poháněnými nástroji SAMS…

57. Mezinárodní strojírenský veletrh 2015

57. Mezinárodní strojírenský veletrh 2015

Dovolujeme si pozvat obchodní partnery na nadcházející MSV v Brně, který se koná 14. – 18.9.2015, kde opět tradičně budeme grilovat sele. Najdete …

CNC soustružnické centrum SAMSUNG PL45XLM

CNC soustružnické centrum SAMSUNG PL45XLM

Koncem roku 2014 jsme zprovoznili další pracovistě s nově pořízeným strojem představujícím CNC soustružnické centrum s poháněnými nástroji SA…

Vyvrtávací stroj HCB 110 CNC

Vyvrtávací stroj HCB 110 CNC

Zprovoznili jsme pracoviště s nově pořízeným strojem představujícím horizontální vyvrtávací stroj HCB 110 CNC. Tento stroj byl pořízen za pomoc…

25 let na trhu pro Vás!
48 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
Široké možnosti strojírenské výroby